Pályázati adatlap

az East Fest Mezőtúr fesztiválon való megjelenésre

A 2019-es Civil Falu pályázati kiírást a www.eastfest.hu/civilfalu oldalon olvashatja!!

1. Civil szervezet neve

2. A szervezet címe, elérhetősége

3. Számlázási cím, amennyiben nem egyezik meg a szervezet címével

4. A szervezet adószáma:

5. A szervezet kapcsolattartójának neve, pontos elérhetőségei (mobiltelefon, e-mail cím)

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó email címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

6. Az aláírásra jogosult személy neve, pontos elérhetőségei (mobiltelefon, e-mail cím)

Jogosult neve:

Jogosult email címe:

Jogosult telefonszáma:

7. A szervezet eddigi tevékenységének rövid bemutatása

8. Az East Fest Mezőtúr fesztiválra tervezett tevékenység részletes bemutatása

9. Várhatóan hány fesztiválozót fog lekötni a tervezett program?

10. Részt tud-e venni mind a négy napon: szerda, csütörtök, péntek, szombat (a keddi napon a beköltözés miatt még nincsenek civil programok)? Ha nem, akkor mely napokon tud részt venni?

11. Milyen időtartamra szól a tervezett program (amennyiben az előírt 11:00-18:00 óra közötti időintervallumon túlnyúlik)?

12. Előreláthatólag milyen egyéb technikai igénye van a tervezett programnak az alapszolgáltatáson kívül (sátor, egy szett sörpad, valamint 230 V csatlakozás)?

13. Egyéb megjegyzés